Bibliodrama

Bibliodrama is: het uitspelen van Bijbelverhalen en geloofsthema’s.
Bij bibliodrama ben je altijd jezelf in de context van een Bijbelverhaal. In de manier waarop wij bibliodrama leiden lezen we niet eerst het Bijbelverhaal om het daarna met diverse rollen na te spelen. Het is geen toneelstuk, maar juist andersom: een scène uit je leven in relatie tot het grote doorgaande verhaal van God en mensen. Je speelt het Bijbelverhaal, de situatie, zoals jij het beleeft en kent. Door de inbreng van jezelf en de groepsleden ontstaan er nieuwe ideeën en inzichten bij jezelf, maar ook bij je medespelers. Deze manier van werken met bibliodrama komt uit het psychodrama en is bekend als de werkwijze van het Deanhuis.

Eén van de doelen van bibliodrama is: onderzoeken waar het Bijbelverhaal
of elementen uit het verhaal je eigen leven, je eigen geloof raakt. En wat het met je (geloofs)leven kan doen. Bibliodrama roept vragen op, maar geeft ook antwoorden op de dingen waar je mee bezig bent in je leven en binnen je
geloof. Bibliodrama biedt een weg naar persoonlijke en religieuze groei.
Bibliodrama is een belevenis. Door het doen, in de actieve werkvorm,
beleef je de oude verhalen in je eigen context, in het hier en nu.

Voorwaarden om mee te doen zijn er niet. Je hoeft geen acteertalent te hebben of de Bijbel uit je hoofd te kennen. Je moet wel open willen staan voor anderen en ruimte maken voor je eigen beleving. Bezig willen zijn met geloven en de geloofsverhalen en daarmee durven reflecteren op jezelf. Bibliodrama is meer dan ‘met je hoofd’ bezig zijn, anders dan alleen denken en praten. Het is een actieve methodiek: doen en ervaren, uitproberen en ontdekken. We weten uit ervaring dat bibliodrama doorwerkt. De wonderlijke werking van bibliodrama begint pas waar het drama ophoudt. Voor tien procent is deze werkwijze ‘acting out’, voor negentig procent ‘acting in’.

Na een drama of een andere werkvorm is er bij de uitwisseling ruimte voor datgene wat het bibliodrama bij jezelf en anderen opriep, zowel vanuit de rol als vanuit je eigen leven. En tot besluit wordt de tekst van het betreffende Bijbelgedeelte gelezen.

Wij zijn opgeleid in de werkvormen van psychodrama en bibliodrama, in het begeleiden van groepsprocessen. Je eigen ontwikkeling, zowel wat betreft proces en tempo, bepaal je zelf. Drie avonden bibliodrama doen is kort. We merken dat deelnemers er veel van verwachten. Zie het als een begin, een belangrijke aanzet naar meer.

3 avonden bibliodrama doen?

Bel gerust voor een afspraak en meer informatie.

Groepsgrootte is bij een bibliodrama minimaal 4 á 6 tot maximaal 10 personen. We werken ook met andere werkvormen en met grotere groepen zoals tijdens een bijeenkomst, viering of kerkdienst. Of een workshop bibliodrama in een bestaande groep. Denk bijvoorbeeld aan teams, begeleiders, vrijwilligers, kerkenraad, jeugdgroepen, enz.

Geef een reactie