Mini training gespreksvaardigheden ’In gesprek met…’

Verbale en non-verbale gespreksvaardigheden oefenen in een kleine groep. Open en gesloten vragen stellen, doorvragen, luisteren, samenvatten op inhoud en op gevoel, feedback geven en ontvangen. ’In gesprek met…’ wordt gegeven door Simonet. De inhoud wordt afgestemd met de deelnemers, waardoor ieders individuele leervragen aan bod kunnen komen.

Cursusduur: 3 avonden, nader te plannen

Tijd: 19.30-21.30 uur.

Kosten € 60.