Studie- of teamdag met Weg van Verhalen

Wil je iets doen met verhalen, bibliodrama of psychodrama of een combinatie van deze werkvormen? We verzorgen trainingen aan teams, samengestelde groepen en individuele deelnemers, gericht op teamvorming en persoonlijke ontwikkeling. We maken een programma afgestemd op wat je wilt ontwikkelen, leren of ervaren.