Voor scholen: verhalen vertellen en drama

Verhalen, spelen, drama en beleven bijvoorbeeld als start van een project of activiteit. Of als vast creatief aanbod in uw school. Verhalen en drama ondersteunen het leren van kinderen. Ze doen een beroep op andere vaardigheden dan enkel cognitief leren. Spelen en verhalen vertellen bieden vaardigheden die nodig zijn voor toekomstig succesvol functioneren: voorstellingsvermogen, creativiteit, probleemoplossend denken en improvisatie spelen hierbij een belangrijke rol. Gelukkig komt er weer meer aandacht voor creatieve werkvormen in het onderwijs. Niet alles is meetbaar door toetsen en opbrengsten. Onderwijs is een mix van overdracht van kennis én vaardigheden. Spel en beweging stimuleert de ontwikkeling van het brein. Het is dus niet alleen leuk om achter de tafels en van de stoelen vandaan te komen, het is vooral zelfs zinvol!

Neem contact op met Simonet om de mogelijkheden af te stemmen en een programma op maat af te spreken.

0623873331